Privacy verklaring

Little August is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy verklaring.

 • Vestigings- en postadres

  Straatweg 17, 3051 BB Rotterdam

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  Little August verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

   

  De persoonsgegevens die wij verwerken om onze dienstverlening te kunnen aanbieden zijn;

   

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens met betrekking tot jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens met betrekking tot jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij onder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze Contact pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Little August verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, dit zijn;

   

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van jouw online bestelling
  • Contact op te nemen met jou (telefonisch of per e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Little August analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 • E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

  Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mail nieuwsbrief op basis van je toestemming te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar onze klantenservice of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Little August bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden nodig is en volgens de wet is toegestaan.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

  Little August verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Little August blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Cookies

  Little August gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Little August gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

   


  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Little August en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou op te sturen.

   


  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@little-august.com.

   


  Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Little August neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

   


  Je persoonsgegevens worden op onze website veilig via het encryptiesysteem SSL (Secure Socket Layer) overgedragen. Dat geldt voor je bestelling, maar ook voor het inloggen op je account.

   


  Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@little-august.com.